หน้าแรก

                 

    ผู้สอนเน้นสอนขับรถยนต์ด้วยเทคนิค และ วิธีการขับรถยนต์บนท้องถนนจริง และเหตุการณ์สุดวิสัย การออกถนนใหญ่

   โรงเรียนสอนขับรถยนต์ มีผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และผ่านการอบรมจากขนส่งทางบก ตามมาตรฐาน ที่กำหนดของกรมขนส่ง โดยใช้รถใหม่ในการสอนขับรถ

 

       ***พร้อมบริการ รับ-ส่ง ฟรี!และพาใบสอบใบขับขี่***

         ***เน้นขับประสบการณ์จริงบนท้องถนน***

     ***สอนเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน**
หลักการสอนขับรถยนต์
    - สอนด้วยรถเก๋งติดแอร์ และรถกระบะติดแอร์ สภาพดี
    - สอนทฤษฎีและปฎิบัติควบคู่กัน เน้นประสบการณ์จริงบนท้องถนน
    - ผู้สอนมีทักษะในการสอน โดยจะครู 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน
    - สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์และมีหลักการสอนอย่างถูกวิธีและใจเย็น
    - แนะนำกฎจราจร,สัญลักษณ์จราจรที่ควรรู้ และการเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น
    - เมื่อผู้เรียนมีความชำนาญในการขับขี่แล้ว สามารถเลือกเส้นทางในการขับขี่เองได้
    - สร้างความมั่นใจในการขับขี่บนถนน บนหลักการที่ถูกต้อง
    - พาไปสอบใบอนุญาตขับขี่่และบริการรถยนต์ในการสอบฟรี
 
   
    นักเรียนจะได้ฝึกการขับบออกถนนใหญ่ เพื่อความชำนาญ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์จริงบนท้องถนนทุกครั้งที่เรียน
    หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเร่งรัด เน้นขับได้ เป็นเร็ว พร้อมสอนกฎจราจร การดูแลรักษารถ และเครื่องยนต์ ไปพร้อมกับการเรียน
                      
 
ขั้นตอนการสอนขับรถยนต์
    1.สอนพื้นฐาน เกี่ยวกับ พวงมาลัย เกียร์ การดูตัววัดต่างๆ ของรถยนต์
    2.สอนการเลี้ยวทางซ้าย ทางขวา การออกตัว การเร่งเครื่องยนต์ การเบรค
    3.เมื่อคล่องและจะพาออกถนนใหญ่ (ส่วนใหญ่จะได้ออกถนนใหญ่ตั้งแต่วันแรก)
    4.หลักจากนั้นก็เริ่มเรียนถอยหลัง เข้าซอง เดินหน้าเข้าซอง เทียบฟุตบาท
    5.จากนั้นเรียนท่าสอบใบขับขี่ ถ้าทำท่าสอบได้คล่องแล้วจะไปไหนก็สามารถเลือกเส้นทางเรียนได้เอง
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติขับรถยนต์ ทั้งหมด 3 ท่า (ท่าสอบใบขับขี่)
 
ท่าที่ 1 เดินหน้า-ถอยหลัง
ผู้ขับต้องขับรถเดินหน้าและถอยหลัง ในระหว่างเดินหน้าหรือถอยหลัง ห้ามชนขอบเด็ดขาด  
 
 
ท่าที่ 2 การจอดเทียบฟุตบาท
ผู้ขับต้องเลี้ยวซ้ายเทียบจอด ล้อต้องทับเส้นขาวด้านซ้ายมือ ซึ่งห่างจากฟุตบาทไม่เกิน 25 เซ็นติเมตร และหน้ารถต้องอยู่ระหว่างเส้นสีขาว ห้ามเบียดฟุตบาท
 
 
ท่าที่ 3 ถอยหลังเทียบจอด
โดยห้ามเดินหน้า ถอยหลัง เกิน 7 ครั้ง ในการถอย ผู้ขับสามารถเดินหน้าหรือถอยหลังได้ไม่เกิน 7 ครั้ง และด้านท้ายรถต้องชิดกรวย หรือ กำแพงให้มากที่สุด
Visitors: 9,433